для учащихся
"Almaty youth awards-2016"
Председателем Комитета по делам молодежи Центрально-Азиатского университета Ерзатом Мисировым была присуждена номинация «Лидер лучшего комитета по делам молодежи» в рамках проекта «Молодежные награды Алматы-2016». Эрзат Мысиров, желаем вам удачи и отличных идей! Все студенты Центрально-Азиатского университета поздравляют вас! Наш лидер - наша гордость! Наш лидер - наш фундамент! Поздравляем всех членов Комитета по делам молодежи вузов в Алматы!
"Победители танцев в конкурсе ISDS"
Мы поздравляем наших студентов которые участвовали в конкурсе ISDS, и занявшие в нем #1 место. мы желаем нашим ребятам что-бы они завоевовали более высоких вершин.
"Таланты из ЦАУ в "MUZ ENERGY""
B&R Всем пламенный привет от группы B&R Позвольте представиться, меня зовут Абдуапов Рустем (справа) и моего напарника и друга зовут Шарапкан Амир (слева) Мы оба учимся в CAU, да и к тому же в одной группе. А до университета учились в одном классе. Мы начинали свой путь одновременно, с 7 класса. Кроме рэпа и бит бокса у нас уйма талантов: Я рисую, в основном портреты. A Амир увлекается драм падами. Про этот конкурс мы узнали у подруги, которая так же была участницей, но, к сожалению, не прошла в финал. Почему мы достойны победы. Думаю потому что судьба кричит: "Блестай и не смотри назад! Ну а если серьëзно, победы достоин каждый, и пусть сильнейший возьмет титул победителя! Приходи визжать на весь зал, когда будет выступать B&R, завтра (30 апреля) в концертном зале Алатау. Сатарқұл Дəурен Ешкімнен болмасын деп кем сыбағам, Өнерден өзіме тəн еншіні алам... Ақын деп сенім артқан алты Алаштың, Аманатын арқалап бел шыдаған... Жылдар жылжып,ғасыр өтіп барады, Өткен күннен нелер есте қалады... Осы күнге жеткенде,бір сəт өткен кеткенге, Көз жүгіртіп өтейінші шамалы... Қолдау берсе айқайың, Тыңдасаңдар айтайын, Қалай болған Сатарқұл Дəукебас... 1996 қыс еді, Мен айтпасам білмеймізғой біз оны... Алматының бай елі, Фестивальдің əйелі, Мені тапқан Қызылбөрік қызы еді... 2002 жыл кез еді, Қыркүйекте қолымызда гүл еді, Нұрға бөлеп қыздарды, Жырға бөлеп ұлдарды, Бір мектептің болып шықтың түлегі... Жақсы бала деп жүргенде ой пəлай, Шабытымды қалмаушедім шайқамай... Қалам ұстап оң қолым, Парақ ұстап сол қолым, Ақын болып кетіппізғой байқамай... Көрермендер кеп тұрған, Бəрекелді деп тұрған... Көп рахмет мырза көңіл еліме... Барлық өнерпаздарға Алла жар болсын
для учителей
"НҰР ОТАНДАҒЫ РЕФОРМА"
Бүгін Қалалық "Нұр Отанда" Конституциялық реформа жөнінде "Жас Отан"ЖҚ студенттерінің арасында пікірталас өтті. Орталық Азия университетінің "Жас Отан" ЖҚ студенттеріде белсенді қатысты. «Нұр Отан» партиясының Төрағасы Қазақстанның ең ірі, жетекші саяси партиясы – «Нұр Отан». Оның Төрағасы – Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. 1999 жылы негізі қаланған партия өз қатарына миллиондаған қазақстандықты жинады. Партия еліміздің негізгі саяси күші саналады. 2012 жылдың 15 қаңтарында болып өткен ҚР Парламенті Мәжілісін сайлау барысында «Нұр Отан» партиясы сайлаушылардың 80 пайыздан астам дауысына ие болды. Партия өз қызметін бастаған жылдар ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен Қазақстан халқын топтастырудың негізгі тетігіне айналды. «Нұр Отан» – еліміздегі саяси және экономикалық реформалардың басты бастамашысы және іске асырушысы. Қазақстанда қолдаушыларының саны көп саяси партия ретінде, «Нұр Отан» дамудың стратегиялық бағытын анықтау кезінде әрдайым халықтың пікіріне сүйенді, оның мүддесі мен қажеттілігін білдіріп отырды. Сондықтан да «Нұр Отан» партиясы мемлекеттік билік пен қоғамды, Президент пен оның халқының екіжақты байланысы мен өзара іс-қимылының тиімді өзегіне айналды. Қазақстанның қазіргі заманғы барлық табыстары мен жетістіктері елдің басты партиясы мен оның көшбасшысы – Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметімен тікелей байланысты екенін зор сеніммен айта беруге болады.
"Военно-патриотический» форум"
В университете прошел «Военно-патриотический» Форум, инициированный выпускником Центральноазиатского университета, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, ветераном афганской войны Бахытбеком Смагулом. Форум имеет большой потенциал для осознания и воспитания молодежи. Каждая статья молодежи ветеранов примирилась с их первоначальным видом. Ректор университета Насыров Марат Калиевич поделился своими идеями и новыми проектами с молодыми людьми. В этом году Всемирные и Республиканские конференции и форумы будут начаты в рамках 20-летия Центрально-Азиатского университета.
"Успешная Аккредитация"
АККРЕДИТАЦИЯ – в общем случае это процесс, в результате которого приобретается официальное подтверждение соответствия качества предоставляемых услуг соответствующим требованиям. Аккредитация наиболее распространена в сфере оказания профессиональных услуг, для оценки качества которых потребитель, как правило, не обладает достаточными компетенциями. С точки зрения оценки соответствия аккредитация применяется к испытательным, калибровочным и поверочным лабораториям, органам по сертификации и органам инспекции, в общем именуемые как органы по оценке соответствия. АККРЕДИТАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ (далее – аккредитация) - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя (органа по оценке соответствия) выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Аккредитация лаборатории, органа по сертификации или органа по инспекции означает достаточно жесткую проверку компетентности технического персонала осуществлять те или иные виды деятельности, оценку систем управления этой деятельностью, а также проверку обеспеченности необходимыми оборудованием и методиками. Чем отличается аккредитация от сертификации? Аккредитация – это процедура официального признания уполномоченным органом, подтверждающая, что орган по оценке соответствия имеет систему менеджмента качества и может выполнять работы надлежащим образом в соответствии с областью аккредитации, тогда как сертификация – это письменное подтверждение третьей стороны, что продукция, система менеджмента и персонал соответствует определенным требованиям. Центрально-Азиатский Университет прошел институциональную аккредитацию образовательных программ по 55 специальностям бакалавриата, 27 специальностям магистратуры и 7-ми специальностям PhD и специализированную аккредитацию по 12 техническим специальностям бакалавриата и 12 специальностям магистратуры на основании договора №49-ИА от 16 октября 2017 г. заключенного с негосударственным учреждением "Независимое агенство аккредитации и рейтинга".
для абитуриентов
"Таланты из ЦАУ в "MUZ ENERGY""
B&R
Всем пламенный привет от группы B&R Позвольте представиться, меня зовут Абдуапов Рустем (справа) и моего напарника и друга зовут Шарапкан Амир (слева) Мы оба учимся в CAU, да и к тому же в одной группе. А до университета учились в одном классе. Мы начинали свой путь одновременно, с 7 класса.

Кроме рэпа и бит бокса у нас уйма талантов: Я рисую, в основном портреты. A Амир увлекается драм падами. Про этот конкурс мы узнали у подруги, которая так же была участницей, но, к сожалению, не прошла в финал. Почему мы достойны победы. Думаю потому что судьба кричит: "Блестай и не смотри назад! Ну а если серьëзно, победы достоин каждый, и пусть сильнейший возьмет титул победителя! Приходи визжать на весь зал, когда будет выступать B&R, завтра (30 апреля) в концертном зале Алатау.

Сатарқұл Дəурен

Ешкімнен болмасын деп кем сыбағам,
Өнерден өзіме тəн еншіні алам...
Ақын деп сенім артқан алты Алаштың,
Аманатын арқалап бел шыдаған...
Жылдар жылжып,ғасыр өтіп барады,
Өткен күннен нелер есте қалады...
Осы күнге жеткенде,бір сəт өткен кеткенге,
Көз жүгіртіп өтейінші шамалы...
Қолдау берсе айқайың,
Тыңдасаңдар айтайын,
Қалай болған Сатарқұл Дəукебас...
1996 қыс еді,
Мен айтпасам білмеймізғой біз оны...
Алматының бай елі,
Фестивальдің əйелі,
Мені тапқан Қызылбөрік қызы еді...
2002 жыл кез еді,
Қыркүйекте қолымызда гүл еді,
Нұрға бөлеп қыздарды,
Жырға бөлеп ұлдарды,
Бір мектептің болып шықтың түлегі...
Жақсы бала деп жүргенде ой пəлай,
Шабытымды қалмаушедім шайқамай...
Қалам ұстап оң қолым,
Парақ ұстап сол қолым,
Ақын болып кетіппізғой байқамай...
Көрермендер кеп тұрған,
Бəрекелді деп тұрған...
Көп рахмет мырза көңіл еліме...
Барлық өнерпаздарға Алла жар болсын
"В Алматы отметили 20-летие Центрально-Азиатского Университета"
В торжественных мероприятиях принял участие аким города Бауыржан Байбек, представители сферы образования и международных организаций. Ректор вуза Жуматай Алиев презентовал гостям новые здания ЦАУ – 12- и 9-этажные общежития на 500 и 376 человек, а также учебно-исследовательский корпус.

Они построены в рамках Года молодежи и «Дорожной карты молодежи». Сегодня в вузе обучаются 1605 человек, из них 1493 бакалавра дневного отделения и 550 заочного, 112 – магистрантов. Успехи Центрально-Азиатского университета – огромная работа профессорско-преподавательского состава, который стремится к повышению качества образования в условиях постоянно растущей конкуренции.

Ректор вуза отметил, что в честь 20-летия университета принято решение в следующем учебном году принять на грант 100 детей из многодетных семей, а 20 лучших студентов перевести на бесплатное обучение, обеспечив их при этом стипендиями. Также будет высажено 1000 елей, и призвал все учебные заведения озеленять свои территории, следуя их примеру.

Аким Алматы, который, к слову, получил в ЦАУ второе образование, поздравил руководство вуза с юби- леем. – Название «Центрально-Азиатский университет» звучит очень гордо, ведь Алматы – крупнейший мегаполис Центральной Азии, – отметил Бауыржан Байбек. – Мы отметили 26-ю годовщину Независимости Казахстана. Каждый год наша страна становится крепче и сильнее.

Президент страны ставит перед нами амбициозные задачи. Как отметил Елбасы, наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – сильные, образованные и здоровые граждане. Для этого нужны три вещи – открытость сознания, хорошее знание компьютерной техники, для чего в нашей стране создаются все условия, ну и владение языками. Чем больше человек знает языков, тем больше понимает ментальность, тем более он конкурентоспособен. Век одного диплома прошел. Человек должен пожизненно учиться, постоянно работать над собой. В современном мире востребованы не только конкретные знания в отрасли, но и жизненные навыки.

Сегодня происходит цифровизация жизни граждан, появляется интернет-коммерция, которая перекроет рынки, базары, торговые центры. Простой труд в скором времени будет заменяться машинами. Это произойдет гораздо быстрее, чем нам кажется. Уже сегодня наши граждане могут брать в аренду велосипеды, а через 10 лет, а может, и быстрее это будут машины. Быстро меняется банковский сектор.

Вы, студенты, должны быть готовы к новой жизни. Поэтому нужно постоянно работать над собой, читать книги, уметь работать в команде, обращаться с информацией, быть дисциплинированными, обладать критическим мышлением. Также важно быть стрессоустойчивыми, здоровыми и воспитанными, иметь правильные ценностные ориентиры. Надо уделять большое внимание самообразованию, участию в общественных организациях. Аким пожелал всем студентам успехов и поблагодарил их за активное участие в городских мероприятиях – молодежном форуме «Прогресс», волонтерстве на ЕХРО, а также подготовке к зимней Универсиаде. Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Примерить на себя роль Деда Мороза может каждый

Это возможно благодаря благотворительной акции «Елка желаний», к которой также недавно присоединились центры обслуживания населения. – Новый год – волшебный праздник, пора чудес. Мы собрали желания 60 детей от трех до 15 лет в Астане и Алматы и повесили их на праздничные елки, – сказал председатель корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

Он отметил, что обычно ребятишки мечтают получить в подарок сладости, игрушки или красивые наряды. Например, заветное желание четырехлетнего Мухаммеда – санки и море сладостей, а 14-летняя Эльвина хочет красивую кофточку и зимние сапоги. Волшебником может стать любой желающий, исполнив детскую мечту. Для этого надо выбрать один из конвертов на елке и вложить в него деньги на осуществление заветной мечты ребенка. Елку желаний можно найти, например, в ЦОНе Туркибского района по адресу: ул. Маркова, 44. Благотворительная акция продлится до 27 декабря.
"Выступление команды "Limon""
На факультете юриспруденции образовались 3 команды КВН. Одна из команд «Лимон» принимала участие в XXIII Международном фестивале, проходившая в городе Сочи и была награждена сертификатом, которую лично вручил команде известный организатор КВН и телеведущий А.В.Масляков

Четыре источника и составные части Говорят, знание истории позволяет заглядывать в будущее. Чисто КВНовская мысль: можно было бы проследить всю историю театра, эстрады и литературы (причем, не только европейских!), с удовлетворением обнаружив в итоге, что все это тысячелетиями существовало и развивалось с единственной целью: воссоединиться в КВНе, как венце творения. Круто? Возможно. В это части книги мы решили скромно воспользоваться опытом классиков того, чему нас в свое время долго и напрасно учили, и выделить лишь несколько основных “источников и составных частей” КВНа. Их, правда, будет четыре, а не три - как у марксизма. Но, согласитесь, ведь и явление посерьезнее! Поехали!

Важное

"Успешная Аккредитация"

Окт 11, 2018 | #important

"НҰР ОТАНДАҒЫ РЕФОРМА"

Фев 17, 2018 | #important

"Almaty youth awards-2016"

Апр 5, 2018 | #important

Полезное

РНН 600 400 076 924

Расчетный счет (ИИК) KZ 268560000000007091

В АГФ АО Банк ЦентрКредит г. Алматы

БИК KCJBKZKX | КБЕ 17

БИН 970 940 001 516

Авторизоваться

Нажмите чтобы закрыть